قالب رايگان شماره 148 بلاگ 88

آن‌چه بر جا نهاده ام

نمي‌بيني

آهي             

كنار پنجره‌اي.

«سيروس نوذري»


: Tag ،

ادامه نوشته ها

بازدید : ۱۱ دى ۱۳۴۸ ۰۲:۰۰:۴۲مدير سايت نظرات (0)

بيا
بيا بگشاي در
بگشاي
دلتنگم
...

مهدي اخوان ثالث


: Tag ،

ادامه نوشته ها

بازدید : ۱۱ دى ۱۳۴۸ ۰۲:۰۰:۴۲مدير سايت نظرات (0)

زندگي ام به تاري بند است
نچيني اش...

دلنوشته ها(نجوا رستگار)


: Tag ،

ادامه نوشته ها

بازدید : ۱۱ دى ۱۳۴۸ ۰۲:۰۰:۴۲مدير سايت نظرات (0)

مپرس
هرگز نخواستم كه بدانم
هرگز نخواستم كه بدانم چه مي شوم
يك ذره
يك غبار
خاكستري رها شده در پهنه جهان
در سينه زمين يا اوج كهكشان
يا هيچ ! هيچ مطلق ! هر گز نخواستم كه بدانم چه مي شوم


فريدون مشيري: Tag ،

ادامه نوشته ها

بازدید : ۱۱ دى ۱۳۴۸ ۰۲:۰۰:۴۲مدير سايت نظرات (0)

نه آوازي
نه پروازي
بر ميله هاي قفس نشسته اند
و فال مي گيرند
پرنده ها :

"ترا ز كنگره عرش مي زنند صفير"


«علي داوودي»   


: Tag ،

ادامه نوشته ها

بازدید : ۱۱ دى ۱۳۴۸ ۰۲:۰۰:۴۲مدير سايت نظرات (0)

گر پروانه از اشتياق عجيب رهايي نبود
 چطور مي توانست
 در وهم خاموش پيله
از عطر نور و نماز نرگس باخبر شود ؟

 من اين راز به هر كس مگوي معمولي را
 از اصرار اينه بر شكستن خويش آموخته ام
كه عشق مكافات زنانه ترين روياهاي آدمي ست ...


سيد علي صالحي


: Tag ،

ادامه نوشته ها

بازدید : ۱۱ دى ۱۳۴۸ ۰۲:۰۰:۴۲مدير سايت نظرات (0)

قالب عاشقانه فانتزي : عروسك خرسي

موضوع : عاشقانه - روز نوشت

: Tag قالب عاشقانه فانتزي،

ادامه نوشته ها

بازدید : ۳ بهمن ۱۳۹۴ ۰۵:۳۲:۲۶مدير سايت نظرات (0)

۱ |